Arhiiv kuude lõikes: aprill 2016

MTÜ Ravikanep viib läbi ravikanepi kasutamise küsitlusuuringut

MTÜ Ravikanep käivitas 20. aprillil veebipõhise, eesti ja vene keelse küsitlusuuringu, mille eesmärgiks on kaardistada ravikanepi volitatud ja volitamata tarvitamist Eestis, et teha kannabinoidravi kergemini kättesaadavaks neile, kes seda vajavad.

“Kui oled kanepit või kannabinoide ravieesmärgil tarvitanud, täida, palun, ankeet aadressil https://raport.ravikanep.ee/. Kui tead kedagi, kellele kanepi või kannabinoidide raviotstarbelisest tarvitamisest on olnud abi või kahju, palu tal samuti meie küsimustele vastata. Kui Sa ei saa või ei soovi vastata küsimustele veebiküsitluses, võta küsitluse korraldajatega ühendust aadressil juhatus@ravikanep.ee,” kirjutavad küsitluse korraldajad MTÜ Ravikanep Facebooki-lehel ilmunud üleskutses.

“Paneme vastajatele südamele, et nad täidaksid ankeedi põhjalikult,” rõhutas MTÜ Ravikanep juhatuse liige Siim Siimut. “Mida rohkem koguneb vastuseid ning eri vanuses, eri diagnoosidega ja erilaadsete kogemustega vastajaid, seda kvaliteetsemaid järeldusi saame uuringu põhjal teha.”

Küsimustele vastamine võtab keskeltläbi aega 20 minutit. Anonüümne küsitlusuuring lõppeb 2016. aasta 15. juunil.