Detailne info tervishoiutöötajale

Kanep ja kannabinoidid — info tervishoiutöötajatele

Tõlgitud USA riikliku vähiinstituudi NCI andmebaasist PDQ (Physician Data Query) ja täiendatud infoga Eesti tervishoiusüsteemi kohta. Viimati ajakohastatud 2016. aasta juunis.

Käesolev vähialase teabe kogumik pakub ülevaatlikku infot kanepi ja selle toimeainete kasutamise kohta vähktõvest endast või selle ravist johtuvate sümptomite ravis.

Olulisemad punktid teatmikus on lühidalt järgmised.

  • Kanepit on raviotstarbel kasutatud tuhandeid aastaid.
  • Ameerika Ühendriikide föderaalseadused keelavad kanepi kasutamise mujal kui ametlikult volitatud uurimisasutustes. Samas on aga kasvav hulk osariike, territooriumeid ja Columbia ringkond vastu võtnud seadused, mis kanepi raviotstarbelist pruukimist lubavad.
  • USA toidu- ja ravimiamet FDA ei ole kanepit heaks kiitnud ei vähiravimina ega ühegi muu tervisehäire ravimina.
  • Kanepi keemilised koostisained kannabinoidid aktiveerivad spetsiifilisi retseptoreid ja kutsuvad farmakoloogilisi mõjusid esile kogu organismis, eriti kesknärvisüsteemis ja immuunsüsteemis.
  • USA-s saadaolevad kannabinoidravimid nagu dronabinool (dronabinol) ja nabiloon (nabilone) on heaks kiidetud vähiga seonduvate kõrvalmõjude raviks.
  • Kannabinoididest võib olla abi vähiga seonduvate kõrvalmõjude ravis.

Mõned allikaviited mõnedes PDQ vähiteabekogudes võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad isikud või organisatsioonid turunduse või konkreetsete raviviiside või toodete soovitamise eesmärgil. Taolised allikaviited on lisatud ainult informeerimiseks ning neid ei tuleks käsitleda PDQ integratiivse, täiend- ja alternatiivmeditsiinitoimetuse või USA riikliku vähiinstituudi poolse toetusena ei ühegi veebilehe sisule ega ka ühelegi raviviisile või tootele.