Info patsientidele

Tõlgitud USA riikliku vähiinstituudi NCI andmebaasist PDQ (Physician Data Query) ja täiendatud infoga Eesti tervishoiusüsteemi kohta. Viimati ajakohastatud 2016. aasta mais.

Mõned meditsiinilised ja teadusterminid on igas jaotises esmakasutamisel esitatud hüperteksti-linkidena seletustele, mis pärinevad USA riikliku vähiinstituudi vähiterminite sõnastikust ja on mõeldud eelkõige mittespetsialistidele.

Eestikeelse tõlke NCI koostatud põhjalikumast, allikaviidetega varustatud andmekogust kanepi ja kannabinoidide kasutamise kohta onkoloogias leiate siit

 

Küsimused ja vastused 

 1. Mis on kanep?

Kanep on Kesk-Aasia päritolu taim, mis nüüdisajal kasvab mitmel pool maailmas. Kanepitaim toodab vaiku, mis sisaldab kannabinoidideks nimetatavaid ühendeid. Mõned kannabinoidid on psühhoaktiivsed (s.t need mõjutavad aju ja muudavad tuju või teadvusseisundit). Eestis on kanep kuulutatud nn kontrollitud aineks ja kantud narkootiliste ainete esimesse nimekirja (s.t seda peetakse kõrge sõltuvuspotentsiaaliga aineks, millel puuduvad tunnustatud meditsiinilised rakendused).
Kliinilisi uuringuid ravikanepi mõjude väljaselgitamiseks korraldatakse vähe. Selleks, et nt USA-s kanepit uurida, peab uurija esitama toidu- ja ravimiametile FDA uue eksperimentaalse ravimi (ingl IND, Investigational New Drug) kasutamise taotluse, saama uimastiseaduste jõustamise ametilt DEA loa teha katseid narkootiliste ainete esimesse nimekirja kantud ainega ning esitama seejärel taotluse ka uimastite kuritarvitamise riiklikule instituudile NIDA.

USA-s on kanepi kasutamine muul kui volitatud teaduslikel eesmärkidel föderaalseadustega keelatud. Küll aga on hulk osariike, territooriumeid ja Columbia ringkond vastu võtnud seaduseid, mis ravikanepi kasutamist lubavad. (Vt 4. küsimust) .

 

 1. Mis on kannabinoidid?

Kannabinoidid on kanepitaimes leiduvad aktiivsed kemikaalid, mis mõjutavad farmakoloogiliselt kogu keha, k.a kesknärvisüsteemi ja immuunsüsteemi. Neid nimetatakse ka fütokannabinoidideks. Peamiseks aktiivseks kannabinoidiks on delta-9-THC (tetrahüdrokannabinool). Teine aktiivne kemikaal, mida nimetatakse kannabidiooliks (CBD), võib leevendada valu ja põletikku, põhjustamata uima nagu delta-9-THC.

Kannabinoididest võib olla abi vähktõbede ja vähiravi kõrvalmõjude ravis.

Kannabinoidide muud võimalikud mõjud on:

 • põletikuvastane toime,
 • rakkude vohamise piiramine,
 • kasvajaid toitvate veresoonte kasvamise pärssimine,
 • viirusevastane toime,
 • hulgiskleroosiga kaasnevate lihasspasmide leevendamine.

 

 1. Milline on kanepi raviotstarbelise kasutuse ajalugu?

Kanepit on ravimina kasutatud vähemalt 5000 aastat. Lääne meditsiinis võeti kanep kasutusele 19. sajandil ja seda pruugiti valude, põletike, spasmide (tõmbluste) ja krampide vastu.

1937. aastal kehtestas USA maksuamet kanepimaksuseadusega (ingl Marijuana Tax Act) meditsiinilise kanepi ühele untsile (28,3 g) ühe dollari ja mittemeditsiinilise kanepi untsile saja dollari suuruse maksu. Ameerika meditsiiniliit AMA protestis kanepi seesuguse reguleerimise vastu ega soovinud, et selle võimalike ravirakenduste uurimist piirataks. 1942. aastal kõrvaldati kanep USA farmakopöast, kuna seda peeti jätkuvalt liiga ohtlikuks. 1951. aastal võttis USA kongress vastu Boggsi seaduse, mis esmakordselt määratles kanepi narkootilise uimastina.

Kontrollitud ainete seadusega, mille USA kongress 1970. aastal vastu võttis, klassifitseeriti kanep esimese nimekirja uimastiks. Lisaks kanepile on samasse nimekirja kantud nt heroiin, LSD, meskaliin, metakvaloon ja gamma-hüdroksübutüraat (GHB).

Ehkki ametlikult peeti kanepit ravimina täiesti kasutuskõlbmatuks, väljastas USA valitsus seda uue eksperimentaalse ravimi eriloa alusel kasutamise programmi (ingl Compassionate Use Investigational New Drug program) raames aastatel 1978–1992 patsientidele juhtumipõhiselt.

Teadlased on uurinud kannabinoidide mõjusid ajule ja ülejäänud kehale. Kannabinoidretseptoreid — molekule, mis kannabinoide seovad — on avastatud ajurakkudest ja närvirakkudest mujal organismis. Kuna kannabinoidretseptoreid leidub ka immuunsüsteemi rakkudes, on tõenäoline, et kannabinoidid osalevad immuunsüsteemi töös.

Nabiximols (Sativex) on kanepiekstrakt, mis sisaldab delta-9-THC-d ja kannabidiooli (CBD-d). Kanadas on nabiximols riiklikus nõuetelevastavustunnistuses kehtestatud tingimustel heaks kiidetud kaugelearenenud vähki või hulgiskleroosi põdevate patsientide vaevuseid leevendava valuravimina.

Eestis on kanep samuti kantud narkootiliste ainete esimesse nimekirja, kuid selle, nagu ka muude esimese nimekirja ainete kasutamine raviotstarbel on reguleeritud alates 2005. aastast. Ravikanepi taotlemise kord on ära toodud meie veebilehel eraldi jaotises. 2016. aasta seisuga on Eestis kannabinoidravimi kasutamist, täpsemalt ravikanepiekstrakti Sativex kasutamist vähivalude leevendamiseks taotletud ühel korral; too taotlus ka rahuldati.

 

 

 1. Kuidas saavad mõned vähipatsiendid kanepit kasutada, kui see on keelatud?

Ehkki USA föderaalseadused keelavad kanepi kasutamist, on lisatud kaardil (seisuga 09.06.2016) näha osariigid ja territooriumid, kus kanepi raviotstarbeline pruukimine on seadustatud. Mõned osariigid on legaliseerinud kanepi ainult ühe toimeaine, nt kannabidiooli (CBD) kasutamise; neid osariike kaardile kantud pole. Ravikanepi kasutamist reguleerivad seadused erinevad osariigiti.

CDR774100-750

 1. Kuidas kanepit manustatakse?

Kanepit võib manustada suukaudselt või sisse hingata (inhaleerida). Suukaudsel manustamisel (küpsetiste või taimetee kujul) töötleb maks kanepi peamist psühhoaktiivset komponenti (delta-9-THC), tootes täiendavat psühhoaktiivset kemikaali.

Kanepisuitsu või -auru sissehingamisel sisenevad kannabinoidid kiiresti vereringesse. Täiendavat psühhoaktiivset kemikaali toodetakse vähem kui suukaudsel manustamisel.

Üha suurem hulk kliinilisi uuringuid keskendub kanepiekstraktist valmistatud ravimile, mis sisaldab täpselt määratud koguseid kannabinoide. Seda ravimit pihustatakse keele alla.

 

 1. Kas kanepi või kannabinoidide kasutamist on uuritud prekliiniliste katsete (laboratoorsete või loomkatsete) raames?

Prekliinilistes katsetes on uuritud kannabinoidide kasutamise järgmiseid mõjusid.

Kasvajatevastane toime

 • Hiirte ja rottidega tehtud uuringud on näidanud, et kannabinoidid võivad pärssida kasvajate vohamist, põhjustada rakusurma ning blokeerida rakkude kasvu ja kasvajate kasvamiseks vajalike veresoonte arengut. Laboratoorsed ja loomuuringud on näidanud, et kannabinoidid võivad tappa vähirakke, kaitstes samal ajal mittevähilisi rakke.
 • Hiirtega läbi viidud uuring näitas, et kannabinoidid võivad pakkuda kaitset käärsoolepõletiku vastu ja neist võib olla abi käärsoolevähiriski vähendamisel ja võimalik, et ka ravis.
 • Laboratoorne uuring delta-9-THC mõjust hepatotsellulaarse kartsinoomi (maksavähi) rakkudele näitas, et see kahjustab või tapab vähirakke. Sarnane uuring, mis viidi delta-9-THC-ga läbi maksavähi hiiremudelitel, näitas, et ühendil on kasvajatevastased mõjud. On näidatud, et delta-9-THC vastavate toimete aluseks on selle mõju molekulidele, mida leidub ka mitteväikerakulise kopsuvähi ja rinnavähi rakkudes.
 • Kannabidiooli (CBD) mõju östrogeeniretseptor-positiivse ja östrogeeniretseptor-negatiivse rinnavähi rakkudele uurinud laboratoorne uuring näitas, et see põhjustas vähirakkude hävimist normaalseid rinnarakke oluliselt mõjutamata. Metastaatilise (siirdelise) rinnavähi hiiremudelite peal tehtud katsed näitasid, et kannabinoidid võivad pärssida kasvajate kasvu, hulka ja levikut.
 • Inimese glioomirakkudel läbi viidud katsed kannabidiooliga (CBD) näitasid, et kombinatsioonis keemiaraviga
  teeb CBD keemiaravi tõhusamaks ja suurendab vähirakkude suremust, kahjustamata normaalseid rakke. Vähi hiiremudelitega tehtud katsed näitasid, et CBD kombinatsioonis delta-9-THC-ga võib tõhustada keemiaravi, nt ravi temosolomiidiga.

Söögiisu suurendamine

 • Mitmed uuringud loomadel on näidanud, et delta-9-THC ja teised kannabinoidid stimuleerivad söögiisu ja võivad aidata rohkem süüa.

Valu leevendamine

 • Mõistmaks kannabinoidretseptorite rolli valu leevendamisel, on uuritud nende toimimist loomade peaajus, seljaajus ja närvilõpmetes üle kogu keha.
 • Kannabinoididel on tuvastatud põletikuvastaseid toimeid, mis võivad osaleda valu leevendamises.
 • Katsed loomadega on näidanud, et kannabinoidid võivad ennetada probleeme närvidega (valu, tuimust, surisemist, paistetusi ja lihasnõrkust), mida toovad kaasa keemiaravi mõned vormid.

Iiveldus ja oksendamine

 • Ajurakkudes leiduvad kannabinoidretseptorid võivad aidata ohjeldada iiveldust ja oksendamist. Uuringud loomadega on näidanud, et delta-9-THC ja muud kannabinoidid võivad kannabinoidretseptorite kaudu ennetada keemiaravi mõnede vormidega kaasnevat oksendamist.

Ärevus ja uni

 • Ajus ja mujal närvisüsteemis leiduvad kannabinoidretseptorid võivad aidata kontrollida meeleolu ja ärevust.
 • Kannabidiooli (CBD) ärevusvastaseid mõjusid on demonstreeritud mitmes loomamudelis.

 

 1. Kas kanepi või kannabinoidide kasutamist vähiravis on uuritud kliiniliste (inimkatsealuste peal läbi viidud) katsete raames?

Viiteid kliinilistele inimkatsetele kanepi kui vähiravimiga USA tervishoiuinstituutide riikliku büroo NIH hallatava andmebaasi PubMed täiend- ja alternatiivmeditsiini jaotises (ingl CAM, Complementary and Alternative Medicine) ei leidu.

Kliiniliste katsete raames on uuritud kanepi ja kannabinoidide tõhusust vähktõbede ja vähiraviviiside kõrvalmõjude leevendamisel mh järgmisel moel.

Vähk

Praegu viiakse täiskasvanud katsealustega läbi järgmiseid uuringuid.

Iiveldus ja oksendamine

 • Suu kaudu manustatav delta-9-THC: kaks Ühendriikides lubatud kannabinoidravimit on saadaval nimetuste dronabinool (dronabinol) ja nabiloon (nabilone) all. USA toidu- ja ravimiamet FDA on mõlemad ravimid heaks kiitnud keemiaravist johtuva iivelduse ja oksendamise vastaste ravimitena patsientidele, kellel pole tavapärastest raviviisidest abi olnud. Mitmed kliinilised katsed on näidanud, et nii dronabinool kui ka nabiloon mõjuvad sama hästi või paremini kui mõned nõrgemad FDA heakskiidu saanud iiveldus- ja oksendamisravimid. Keemiaravi-tekkelise iivelduse vastaste uuemate ravimite mõjusid pole ei kanepi ega ka kannabinoidide mõjudega vähipatsientidel vahetult võrreldud.
 • Kanep sissehingatud kujul: kümne väiksema uuringu raames on analüüsitud sissehingatava kanepi mõju keemiaravi-tekkelisele iiveldusele ja oksendamisele. Rakendati mitmeid uurimismeetodeid ja eri keemiaravimeid; tulemused olid erinevad. Nende uuringute tulemuste tõlgendamiseks pole piisavalt teavet.
 • Delta-9-THC ja kannabidiooli suhupihustatav segu: Hispaanias läbi viidud väikese valimiga, juhuslikustatud, platseebokontrollitud, topeltpimendatud kliiniline katse näitas, et suhu pihustatav kanepiekstrakt nabiximols (Sativex) leevendab keemiaravi-tekkelist iiveldust ja oksendamist.
 • Huvi lastel esinevate sümptomite, nt iivelduse leevendamise vastu kanepi ja kannabinoididega üha kasvab, ehkki uuringud on olnud piiratud. Ameerika lastearstide akadeemia AAP ei ole kanepi ja kannabinoidide kasutamist toetanud, tuues põhjenduseks nende võimaliku mõju aju arengule.

Isutuse leevendamine

 • Suu kaudu manustatav delta-9-THC: kliinilise katse käigus kõrvutati delta-9-THC-d (dronabinooli) ja tavaravimi (megestrooli) mõjusid kaugelearenenud vähktõve ja isutusega patsientidele. Tulemused näitasid, et delta-9-THC polnud isutuse leevendamisel ja kaalu kasvatamisel sama tõhus kui tavaravi. Kaalukaotuse all kannatavate HIV-i/AIDS-i patsientidega läbi viidud kliiniline katse näitas aga, et neil, kes said delta-9-THC-d, kasvas platseebot saanud patsientidega võrreldes isu ja peatus kaalukaotus.
 • Kanep sissehingatud kujul: uuringuid sissehingatud kanepi mõjudest isututele vähipatsientidele pole üllitatud. Kanepit sisse hinganud tervete inimestega läbi viidud uuringud on näidanud, et katsealused tarbisid rohkem kaloreid, eriti rasvaste ja magusate suupistete kujul.

Valu leevendamine

 • Kannabinoidide kombineerimine opioididega: 21 krooniliste valudega patsienti hõlmanud väikese valimiga uuringus leevendas kanepi kombineerimine morfiiniga valu paremini kui ainult morfiin, samas kui vaporiseeritud (aurustatud) kanepi kombineerimine oksükodooniga ei leevendanud valu märkimisväärselt paremini kui oksükodoon üksi. Need tulemused viitavad vajadusele kannabinoidide ja opioidide sünergilisi mõjusid tulevikus põhjalikumalt uurida.
 • Suu kaudu manustatav delta-9-THC: kaks suukaudselt manustatava delta-9-THC-ga läbi viidud väikese valimiga uuringut näitasid, et ravim leevendab vähivalu. Esimese uuringu katsealused kogesid valu tugevat vaigistamist, iivelduse ja oksendamise vähenemist ning paremat söögiisu. Teine uuring näitas, et delta-9-THC-d võib valu leevendamiseks manustada annustes, mille toime on võrreldav kodeiini valuvaigistava mõjuga. Üks nabilooniga läbi viidud vaatlusuuring näitas samuti, et see leevendab vähivalu koos iivelduse, ärevuse ja ängistusega paremini kui sümptomite ravist loobumine. USA toidu- ja ravimiamet pole valuvaigistina heaks kiitnud ei nabilooni ega ka dronabinooli kasutamist.
 • Kanepitaimest valmistatud ekstrakt: täpselt määratud koguseid kannabinoide sisaldava, keele alla pihustatava kanepiekstraktiga läbi viidud uuring näitas, et see mõjub tõhusalt kaugelearenenud vähiga patsientidele, kelle valu tugevatoimelised opioidid üksi ei leevendanud. Patsiendid, kellele anti pihustatavat ekstrakti väikestes annustes, talusid valu märksa paremini ja kannatasid unetuse all märksa vähem kui platseebot saanud patsiendid. Tulemused näitasid, et mõnede patsientide vähivalu püsis nii hästi kontrolli all, et neil polnud vaja suurendada ei pihustatava ekstrakti ega ka muude valuvaigistite koguseid.

Ärevus ja unetus

 • Kanep sissehingatud kujul: väikese valimiga juhtuuring näitas, et kanepit inhaleerinud (sisse hinganud) patsientidel paranesid tuju ja heaolutunne ning vähenes ärevus.

 

 1. Kas kanepil ja kannabinoididel on täheldatud kõrvalmõjusid või ohte?

Kanepi soovimatud mõjud võivad olla järgmised:

 • südamekloppimine,
 • madal vererõhk,
 • lihaste lõdvestumine,
 • silmade verdumine,
 • seedimise ning toidu maos ja soolkonnas liikumise aeglustumine,
 • peapööritus,
 • masendus,
 • meelepetted,
 • paranoia.

Kuna kanepisuits sisaldab suuresti samu aineid, mida tubakasuits, tunnevad arstid muret sissehingatud kanepi mõjude pärast kopsudele. Rohkem kui 5000 mitte-vähihaiget meest ja naist 20 aasta vältel seiranud uuring näitas, et tubakasuitsetamine seondub kopsude töö pärssumisega, samas kui kanepi väikeste koguste harv kasutamine ei seondunud häiretega kopsude töös.

Eeldusel, et kanepi kasutamine pika aja jooksul võib kahjulikult mõjuda endokriinsüsteemile ja suguelundkonnale, on uuritud munandi sugurakkude kasvajate valdavust kanepikasutajatel. Selgitamaks välja, kas kanepipruukimise ja munandi sugurakkude kasvajate kõrgema riski vahel on seos, tuleb läbi viia suurema valimiga uuringuid, mille raames seiratakse patsientide tervist pikema aja vältel, ning laboratoorseid uuringuid munandi sugurakkude kasvajates leiduvate kannabinoidretseptoritega.

California osariigi meeste tervise kohortuuringus osalenud rohkem kui 84 000 mehelt 16 aasta vältel kogutud andmete põhjal võrreldi põievähi valdavust kanepipruukijate ja mittepruukijate hulgas. Pärast vanuse, rassilise või etnilise kuuluvuse ja kehamassiindeksi arvessevõtmist osutus kanepipruukijate põievähi-risk 45 protsenti väiksemaks kui meestel, kes kanepit ei pruukinud.

Nii kanep kui ka kannabinoidid võivad tekitada sõltuvust.

Kannabinoidide ärajäämanähud võivad olla järgmised:

 • ärrituvus,
 • unehäired,
 • rahutus,
 • kuumahood,
 • iiveldus ja krambid (väga haruldased).

Võrreldes opioididest võõrutamise sümptomitega on need nähud leebed ja taanduvad harilikult paari päevaga.

 

 1. Kas USA toidu- ja ravimiamet FDA on heaks kiitnud kanepi või kannabinoidide kasutamise vähivastaste ravimitena?

USA toidu- ja ravimiamet FDA ei ole ei kanepi ega ka kannabinoidide kasutamist vähiravimitena heaks kiitnud.

 1. Kas USA toidu- ja ravimiamet FDA on heaks kiitnud kanepi või kannabinoidide kasutamise vähiga seonduvate sümptomite või vähiravi kõrvalmõjude leevendamiseks?

USA toidu- ja ravimiamet FDA ei ole kanepit heaks kiitnud ühegi vähktõbedega seonduva sümptomi ega ka vähiravi kõrvalmõjude leevendamiseks.

FDA on heaks kiitnud kahe kannabinoidi (dronabinooli ja nabilooni) kasutamise keemiaravitekkelise iivelduse ja oksendamise raviks patsientidel, kellel pole tavaravist abi olnud.

Ei Euroopa Liidus ega ka Eestis kasutatavad vähktõbede ravijuhendid ei hõlma kanepi/kannabinoidide meditsiinilist kasutamist. Eesti ravimiameti seisukohalt on tavaravimid ohutumad ja sama tõhusad või tõhusamad kui kanep/kannabinoidid, kuid samas tunnistatakse, et teistes riikides müügiloa saanud kannabinoide sisaldavad ravimid ei ole Eesti patsientidele kättesaamatud ning neid saab näidustuse olemasolul ja muu ravi ammendudes raviarsti taotlusel Eestisse tuua nagu teisigi Eestis kehtiva müügiloata ravimeid.

 

Sõnaseletused

Kanep

Laiemas tähenduses kanepitaim, kitsamas tähenduses india kanepi (Cannabis indica) või hariliku kanepi (Cannabis sativa) kuivatatud lehed ja õisikud. Kanepiürt sisaldab bioaktiivseid kemikaale kannabinoide, millel on farmatseutiline mõju kogu kehale, s.h kesknärvisüsteemile ja immuunsüsteemile. Ravikanep võib aidata leevendada vähktõbede sümptomeid või vähiravi kõrvalmõjusid nagu iiveldus ja oksendamine, valu ja kahheksia (kurtumussündroom; kehakaalu ja lihasmassi kaotus).

Kannabinoid

Üks kanepitaimes leiduvate kemikaalide tüüpe, millel on farmatseutiline mõju kogu kehale, s.h kesknärvisüsteemile ja immuunsüsteemile. Kanepi peamine aktiivne kannabinoid on delta-9-tetrahüdrokannabinool (THC). Kannabinoidid võivad aidata leevendada vähktõbede sümptomeid või vähiravi kõrvalmõjusid.

Kontrollitud aine

Uimasti või mõni muu aine, mida valitsus rangelt kontrollib, kuna seda võidakse kuritarvitada või see võib põhjustada sõltuvust. Ranged piirangud on kehtestatud nii sellise aine valmistamisele, kasutamisele, käitlemisele, hoiustamisele kui ka levitamisele. Kontrollitud aineteks on mh opioidid, stimulandid, depressandid, hallutsinogeenid ja anaboolsed steroidid. Teadaolevate meditsiiniliste näidustustega kontrollitud aineid nagu morfiin, Valium ja Ritalin müüakse apteekides arsti retsepti alusel. Mõned teised kontrollitud ained nagu heroiin ja LSD on USA-s hinnatud meditsiiniliselt kasutuskõlbmatuteks ja nende pruukimine kuulutatud seadusevastaseks.

Kliiniline uuring

Teadusuuring, mille raames katsetatakse uute meditsiiniliste lähenemiste tõhusust inimestest katsealustel. Taoliste uuringute raames tehakse eksperimente haiguste uute sõelumis-, ennetus-, diagnoosimis- ja raviviisidega.

Vähk

Rühm haiguseid, mida iseloomustab hälbeliste rakkude kontrollimatu vohamine ja kalduvus tungida edasi haiguskollet ümbritsevatesse kudedesse. Vähirakud võivad vereringe ja lümfisüsteemi vahendusel levida ka teistesse kehapiirkondadesse. Vähktõve peamiseid tüüpe on mitu. Kartsinoomiks nimetatakse vähki, mis lööb välja naha või siseelundeid vooderdavate või katvate kudede pinnal. Sarkoomiks nimetatakse vähki, mis saab alguse luus, kõhres, rasvkoes, lihases, veresoontes või muudes side- või tugikudedes. Leukeemia on sellist tüüpi vähktõbi, mis algab vereloome-kudedest, nt luuüdist ning põhjustab suure hulga hälbeliste vereliblede tootmist ja vereringesse sattumist. Lümfoomiks ja hulgimüeloomiks nimetatavad vähitüübid tekivad immuunsüsteemi rakkudes. Kesknärvisüsteemi vähktõved e pahaloomulised kasvajad alustavad vohamist pea- ja seljaaju rakkudes.

Uus eksperimentaalne ravim (ingl IND, Investigational New Drug)

Aine, millega on tehtud katseid laboratooriumis ja mille katsetamise inimestest katsealustel on heaks kiitnud USA toidu- ja ravimiamet FDA. Kliiniliste uuringute raames uuritakse, kui hästi uued ravimid toimivad ja kas nende kasutamine on ohutu. FDA võib uue eksperimentaalse ravimi kasutamise heaks kiita mõne konkreetse haiguse ravimiseks, samas kui selle pruukimist muude haiguste või tervisehäirete ravimisel võidakse jätkuvalt pidada eksperimentaalseks.

Kõrvalmõju

Probleem, mida põhjustab ravi mõju tervetele kudedele või elunditele. Mõned vähiraviviiside levinud kõrvalmõjud on kurnatus, valu, iiveldus, oksendamine, vereliblede arvu vähenemine, juuste väljalangemine ja haavandid suus.

Kasvaja

Kogum hälbelist kude, mille on tekitanud rakkude ülemäärane jagunemine või ettenähtud ajal suremata jätmine. Kasvajad võivad olla healoomulised (mittevähilised) või pahaloomulised (vähilised). Kasvajaid nimetatakse ka neoplasmideks.

Hulgiskleroos

Kesknärvisüsteemi haigus, mida iseloomustavad nõrkus, tuimus, lihaskoordinatsiooni kadumine, nägemis- ja kõnehäired ning põiepidamatus. Hulgiskleroosi peetakse selliseks autoimmuunhäireks, mille käigus organismi immuunüsteem hävitab müeliini. Müeliin on nii valke kui ka rasvarakke (lipiide) sisaldav aine, mis isoleerib närve ja osaleb närvisignaalide vahendamisel. Hulgiskleroosi nimetatakse ka polüskleroosiks, hulgikoldekõvastumuseks ja multipleksskleroosiks (ld sclerosis multiplex, lüh SM; ingl multiple sclerosis, lüh MS).

Farmakopöa

Ametlik käsiraamat, mis kirjeldab kemikaale, ravimeid ja muid aineid ning nende rakendamist meditsiinis. Farmakopöade koostajateks on tunnustatud spetsialistid.

Ravimi kasutamine eriloa alusel (ingl Compassionate Use Trial)

Võimalus pakkuda eksperimentaalset ravi patsiendile, kes ei kvalifitseeru saama sama ravi kliinilise uuringu raames, kuid kellel on tõsine eluohtlik haigus, mille ravimiseks puuduvad muud viisid. Sellise eriloa alusel väljastatud ravimitega USA-s läbi viidavad katsed võimaldavad patsientidel saada paljutõotavat, kuid seni veel täielikult läbi uurimata või heaks kiitmata vähiravi olukorras, kus muid ravivõimalusi pole. Eriloaga ravimite kasutamist võimaldavaid programme nimetatakse ka laiendatud juurdepääsu programmideks (ingl expanded access trial).

Retseptor

Molekul raku sees või pinnal, mis seondub konkreetse ainega ja kutsub rakus esile konkreetseid reaktsioone.

Ekstrakt

Meditsiinis tähendab ekstrakt taimelt, loomalt või bakterilt pärinevast ainest valmistatud preparaati (leotist või kontsentraati), mida kasutatakse ravimina või lisatakse teiste ravimite koostisesse.

Prekliiniline uuring

Loomadest katsealustega uuring ravimi, protseduuri või raviviisi võimaliku kasulikkuse hindamiseks. Prekliinilised uuringud eelnevad kõigile inimkatsetele.

Laboratoorne uuring

Laboratooriumis läbi viidud uuring. Laboratoorsetes uuringutes võidakse kasutada erivahendeid ning rakke või loomi, et hinnata, kas ravimist, protseduurist või raviviisist võiks olla abi inimeste ravimisel. Laboratoorne uuring võib olla ka osa kliinilisest uuringust, mille raames kogutakse ravimi, protseduuri või raviviisi mõjude mõõtmiseks katsealustelt vereproove või muid analüüse.

Loomuuring

Laboratoorne uuring loomadel eesmärgiga seirata haiguste arenemist ja progresseerumist. Loomkatsete käigus selgitatakse ka välja raviviiside ohutus ja tõhusus enne, kui samu ravimeid inimeste peal katsetama hakatakse.

Käärsoolevähk

Käärsoolevähk on käärsoole — jämesoole kõige pikema osa — kudedes tekkiv vähk. Suurem osa käärsoolevähkidest on adenokartsinoomid (s.t vähkkasvajad, mis saavad alguse lima jm vedelikke tootvatest ja eritavatest rakkudest).

Hepatotsellulaarne kartsinoom

Teatud liiki adenokartsinoom; kõige levinum maksakasvaja tüüp.

Hiiremudel

Konkreetset tõugu hiirte kasutamine inimestel esinevate haiguste või tervisehäirete ning nende ennetus- ja raviviiside uurimiseks.

Mitteväikerakuline kopsuvähk

Rühm kopsuvähi-tüüpe, millele on antud nimi neid iseloomustavate vähirakkude järgi, mis mikroskoobi all näevad välja suuremad kui väikerakulise kopsuvähi rakud. Kolm peamist mitteväikerakulise kopsuvähi tüüpi on lamerakk-kartsinoom, suurerakuline (anaplastiline) kartsinoom ja adenokartsinoom. Mitteväikerakuline kopsuvähk on kõige levinum kopsuvähi liik.

Rinnavähk

Rinna kudedes tekkiv vähk. Kõige levinum rinnavähi tüüp on duktaalne e juhatekkeline rinnavähk e piimajuhakartsinoom, mis saab alguse piimajuhasid (rinnapiima näärmetest nibudesse toimetavaid peenikesi sooni) vooderdavast koest. Teine rinnavähi-tüüp on lobulaarkartsinoom e näärmesagarikuvähk, mis saab alguse piimanäärmetest. Invasiivne e infiltreeruv rinnavähk on rinnavähk, mis algsest haiguskoldest juhas või sagarikus levib ümbritsevatesse kudedesse. Rinnavähki esineb nii naistel kui ka meestel, ehkki meestel väga harva.

Östrogeeniretseptor-positiivne

Östrogeeniretseptor-positiivseteks (lüh ÖR-positiivseteks, ÖR+) nimetatakse rakke, millel leidub östrogeeniks nimetatava hormooniga seonduv retseptor. Östrogeeniretseptor-positiivsed vähirakud võivad kasvamiseks vajada östrogeeni ning võivad lakata kasvamast või surra, kui haigust ravitakse ainetega, mis blokeerivad östrogeeni sidumist ja selle toimeid.

Östrogeeniretseptor-negatiivne

Östrogeeniretseptor-negatiivseteks (lüh ÖR-negatiivseteks, ÖR-) nimetatakse rakke, millel pole östrogeeniks nimetatava hormooniga seonduvaid retseptoreid. Östrogeeniretseptor-negatiivsed vähirakud ei vaja kasvamiseks östrogeeni ega allu reeglina ravile östrogeeni sidumist blokeerivate hormoonidega.

Metastaatiline

Metastaatiline e siirdeline vähk on vähktõbi, mille rakud on algsest haiguskoldest (puhkemispiirkonnast) levinud mujale organismi.

Glioom

Ajuvähk, mis saab alguse närvirakke ümbritsevatest ja toetavatest gliiarakkudest.

Keemiaravi

Ravi medikamentidega, mis peatavad vähirakkude vohamise kas rakke tappes või nende jagunemist takistades. Keemiaravi e kemoteraapiat võidakse sõltuvalt vähktõve tüübist ja arenguetapist kohaldada suukaudselt, süstides, infusioonravi korras või naha pinnale kandes. Keemiaravi võidakse kombineerida muude raviviisidega, nt lõikuse, kiiritusravi või bioloogilise raviga.

Temosolomiid

Ravim täiskasvanutel esineva teatud tüüpi ajukasvaja ravimiseks, mille kasutamise võimalusi muud tüüpi vähktõbede ravimiseks praegu veel uuritakse. Temosolomiid, mida müüakse ka nimetuste Temodar, Temodal ja Temcad all, kuulub alküülivateks ühenditeks nimetatavate ravimite rühma.

USA tervishoiuinstituutide riiklik büroo (NIH, National Institutes of Health)

Ameerika Ühendriikide föderaalametkond, mis viib oma laboratooriumides läbi biomeditsiinilisi uuringuid; toetab ülikoolide, meditsiiniteaduskondade, haiglate ja uurimisinstituutide juures tegutsevate mitteföderaalsete teadlaste uurimistööd USA-s ja piiri taga; toetab teadusuurijate koolitamist ning aitab avalikkusele vahendada tervishoiu-alast teavet. USA tervishoiuinstituutide riikliku büroo veebileht asub aadressil http://www.nih.gov.

Tahke kasvaja

Kogum haiget kude, mis reeglina ei sisalda ei tsüste ega ka vedelaid piirkondi. Tahked kasvajad võivad olla healoomulised (mittevähilised) või pahaloomulised (vähilised). Eri tüüpi tahkeid kasvajaid nimetatakse neid moodustavate rakkude tüübi järgi. Tahketeks kasvajateks on nt sarkoomid, kartsinoomid ja lümfoomid. Leukeemiad e verevähid enamasti tahkeid kasvajaid ei moodusta.

Taastekkiv vähktõbi

Vähk, mis on uuesti välja löönud, enamasti pärast ajavahemikku, mille vältel pole vähki olnud võimalik tuvastada. Vähktõbi võib taastekkida samasse kohta, kus asus algne (esmane) kasvaja, aga võib välja lüüa ka mujal organismis.

Peremehevastane reaktsioon

Peremehevastaseks reaktsiooniks e transplantaadi akuutseks hülgamiseks (ingl GVHD, graft-versus-host disease) nimetatakse seda, kui siirdatud doonor-tüvirakud ründavad patsiendi organismi. Hülgamisreaktsiooni sümptomiteks on naha kollanemine, villid nahal, nahasügelus, suukuivus ja/või silmade kuivus.

Allogeensete tüvirakkude siirdamine

Protseduur, mille käigus patsiendile kantakse üle geneetiliselt sarnase, aga mitte identse doonori vereloome-tüvirakke (s.t rakke, millest arenevad välja kõik ülejäänud verelibled). Enamasti on doonoriks õde või vend, kuid doonor ei pruugi tingimata patsiendiga suguluses olla.

Dronabinool

Kanepi peamise mõjuaine delta-9-tetrahüdrokannabinooli (THC) tableti kujule viidud sünteetiline vorm, mida kasutatakse vähivastasest keemiaravist johtuva iivelduse ja oksendamise leevendamiseks.

Nabiloon

Kannabinoid nabiloon (ingl nabilone), mida müüakse ka nimetuse Cesamet all, on kanepi peamise mõjuaine delta-9-tetrahüdrokannabinooli (THC) tableti kujule viidud sünteetiline vorm. Nabilooni kasutatakse keemiaravist johtuva iivelduse ja oksendamise leevendamiseks muude raviviiside ammendumisel.

Juhuslikustatud kliiniline uuring

Uuring, milles katsealused jaotatakse kahte juhuslikku rühma, mille peal võrreldakse eri raviviise. Ei uurijad ega ka katsealused ise ei saa rühma valida. Ravirühmade juhuslikustamine e randomiseerimine tähendab, et rühmad on võimalikult sarnased, mis võimaldab neile määratud eri raviviise võrrelda objektiivselt. Uuringu ajal pole teada, kumb ravi on parem. Juhuslikustatud ravimiuuringus osalemine on patsiendi vaba valik.

Platseebokontrollitud kliiniline uuring

Nii nimetatakse kliinilist uuringut, milles kontrollrühma kuuluvatele patsientidele antakse ravimi asemel platseebot.

Topeltpimendatud kliiniline uuring

Kliiniline uuring, mille meditsiiniline personal, patsient ega tulemuste analüüsijad ei tea enne uuringu lõppemist, millist ravi milline patsient on saanud.

Megestroolatsetaat

Ravim kaugelearenenud rinnavähi ja emaka limaskesta e endomeetriumi vähi ravimiseks. Praegu uuritakse sama ravimi tõhusust anoreksia ja kurtumussündroomi (kahheksia) ravis vähipatsientidel, aga ka muude vähktõbede ja tervisehäirete ravis. Megestroolatsetaat blokeerib östrogeeniks nimetatava hormooni mõjusid organismis, mis võib aidata takistada mõnede vähirakkude kasvu. Megestroolatsetaat on teatud tüüpi progestiin.

Platseebo

Mitteaktiivne aine või ravim, mis näeb välja samasugune nagu uurimisalune aktiivne ravim või raviviis ja mida manustatakse samamoodi. Aktiivse ravimi või raviviisi mõjusid kõrvutatakse platseebo mõjudega.

Opioid

Ravim mõõduka kuni ägeda valu leevendamiseks. Opioidid sarnanevad opiaatidele nagu morfiin ja kodeiin, kuid enamasti ei valmistata neid oopiumist. Opioidid seonduvad kesknärvisüsteemis opioidiretseptoritega. Kõik opioidid on teatud sorti alkaloidid.

Oksükodoon-hüdrokloriid

Ravim mõõduka kuni ägeda valu leevendamiseks. Oksükodoon-hüdrokloriidi valmistatakse morfiinist ja see seondub kesknärvisüsteemis opioidiretseptoritega. Oksükodoon-hüdrokloriid on teatud sorti valuvaigistav ravim ja opiaat.

Kodeiinfosfaat

Ravim valu, köha ja kõhulahtisuse leevendamiseks. Valmistatakse oopiumist või morfiinist, seondub kesknärvisüsteemis opioidiretseptoritega. Kodeiinfosfaat on teatud sorti opiaat, valuvaigisti, köhapärssija ja kõhulahtisuse vastane ravim.

Vaatlusuuring

Sellist tüüpi uuring, mille raames seiratakse katsealuseid või mõõdetakse teatud tulemusi. Tulemusi ei üritata mingit moodi mõjutada (nt ei pakuta katsealustele ravi).

Juhtuuring

Valim juhtumikirjeldusi patsientidelt, kes on saanud ühesugust ravi. Juhtuuringute aruanded sisaldavad reeglina üksikasjalikku teavet üksikpatsientide kohta, s.h demograafilist teavet (nagu vanus, sugu, rahvuslik kuuluvus) ning teavet diagnoosi, ravi, selle mõjude ja edasiste ravivõtete kohta.

Endokriinsüsteem

Endokriinsüsteem e sisenõristus-elundkond e sisesekretsioonisüsteem hõlmab näärmeid ja rakke, mis toodavad vahetult vereringesse nõristatavaid ning kõikjale kehakudedesse ja elunditesse levivaid hormoone. Sisenõristus-elundkond reguleerib kasvamist, sugulist arengut, und, isu ja seda, kuidas meie keha toitaineid kasutab.

Munandi sugurakkude kasvaja

Kasvaja, mis tekib munandis sugurakkudest (rakkudest, mis toodavad seemnevedelikku). Munandi sugurakuliste kasvajate kaks peamist tüüpi on seminoom ja mitte-seminoom. Seminoomid kasvavad ja levivad aeglaselt ning alluvad hästi kiiritusravile. Mitte-seminoomid kasvavad ja levivad seminoomidest kiiremini. Mitte-seminoome on mitut tüüpi.

Põievähk

Vähk, mis tekib kusepõie kudedes. Suurem osa põievähke on transitotsellulaarsed kartsinoomid e vähktõved, mis saavad alguse põie sisekülge vooderdavatest rakkudest. Lisaks võib põies esineda lamerakk-kartsinoomi (õhukestest lapikutest rakkudest algavat vähktõbe) ja adenokartsinoomi (vähktõbe, mis saab alguse lima jm vedelikke valmistavates ja nõristavates rakkudes). Lamerakulist kartsinoomi ja adenokartsinoomi tekitavad rakud arenevad kusepõie sisevoodris kroonilise ärrituse ja põletiku tagajärjel.

Kehamassiindeks (KMI)

Kehakaalu ja pikkuse suhe (kehakaal kilogrammides jagatud pikkuse meetrites ruuduga). Vahel kasutatakse kehamassiindeksit rasvumuse ja kehakaalu tervislikkuse määra hindamiseks. Rasvumust seostatakse mõnede haiguste, sh südamehaiguste ja mõnede vähktõbede esinemise kõrgema riskiga.

Kuumahood

(Sageli menopausiga kaasnev) kehatemperatuuri ootamatu äkiline tõus, vere valgumine näkku ja ülakehasse ning higistamine.