Korduvad küsimused

Kas teie eesmärk on kanep legaliseerida?
Ei ole.

Kanep on ju narkootikum. Miks te propageerite narkootikume?
Paljud arstirohud, mida igapäevaselt välja kirjutatakse, on meditsiinilises ja/või juriidilises tähenduses narkootikumid ning osa neist saab ka “tänavalt” osta. Sääraste narkootiliste ravimitega seonduvates küsimustes usaldame arste piisavalt. Paljud neist ravimitest on üleannustatuna surmavad ning võivad isegi õigesti manustades põhjustada püsivaid tervisekahjustusi. Me soovime, et ühiskond usaldaks arstide kätte veel ühe aine, mida pole võimalik üleannustada, kuid millest on paljude tervisehädade leevendamisel tõestatult abi.

Kas juhul, kui arstidele antakse voli ravikanepit välja kirjutada, ei hakka seda kätte saama iga soovija?
Narkootiliste ainete raviks kasutamisel on Eestis korralik, tõhus järelvalve. Selles valdkonnas teevad koostööd Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning Ravimiamet. Eesmärgiks on ennetada, tõkestada ja avastada sääraste ainete väärkasutamine. Karistused on Eesti kohta üllatavalt karmid. Samuti teostab Ravimiamet pidevat ja süsteemset järelvalvet nende isikute üle, kellele on antud luba sääraste ainete käitlemiseks.

Mis siis eesmärk on?
Eestis võiks arst saada ravikanepit välja kirjutada n-ö “narkoretseptiga”, millele kehtivad tavalise ravimiretseptiga võrreldes teatud eritingimused ja tõhusam järelvalve. Samuti võiks Eestis tegutsevatel ravimitootjatel olla õigus ravikanepit toota täpselt samamoodi nagu nad võivad praegu erilubade alusel toota mitmeid muid narkootilise toimega ravimeid.

Kas kanep põhjustab sõltuvust?
Seniste teadusuuringute põhjal on raske üheselt öelda, kas ja kuidas kanep sõltuvust tekitab; täiskasvanud tarvitajatest jääb kanepist sõltuvusse 9–10%. Kindlasti on kanepi kuritarvitamisrisk väiksem kui näiteks tubakal, alkoholil või paljudel arstirohtudel.

Kas ravikanepi lubamine ei tooks kaasa liiklusõnnetuste märkimisväärset kasvu?
Väga paljude arstirohtude infolehed hoiatavad tarvitajaid, et pärast ravimi võtmist ei tohi autorooli istuda. Ravikanep ei ole selles suhtes erand. Uuringud näitavad, et ravikanepi lubamisega kaasneb raskete liiklusõnnetuste arvu vähenemine — tõenäoliselt põhjusel, et erinevalt alkoholist ei tekita ravikanepi manustamine pruukijal vastupandamatut kihku autorooli istuda.

Kanep on hüppelaud” kangemate narkootikumide tarvitamise juurde. 
Teadlased on seda hüpoteesi põhjalikult uurinud, kuid konsensust pole. Päris suur osa nendest, kes tarvitavad “kangeid” narkootikume, on minevikus proovinud “lahjasid”: alkoholi, tubakat ja kanepit. Kuid nende inimeste protsent, kes pärast alkoholi, tubaka või kanepi tarvitamist otsivad üles heroiini ja kokaiini, on üliväike. Samas on teadlaste hulgas levimas ka “tagurpidi hüppelaua” hüpotees, mille kohaselt kanep, alkohol ja tubakas on “aseaineks” neile, kes soovivad kangetest narkootikumidest loobuda. Rottidega läbi viidud uuringud on näidanud, et kanep vähendab sõltuvust säärastest ainetest.

Kas kanep põhjustab psühhoosi?
Kanepipruukimise ja psühhoosiriski vahel eksisteerib mõningane korrelatsioon (mis on seda tugevam, mida noorem on pruukija ja mida ohtram pruukimine), kuid selget põhjuslikku seost kanepitarvitamise ja vaimsete häirete kujunemise vahel pole tuvastatud. Isegi kui hüpotees, et kanepi ühekordne pruukimine seondub psühhoosiriski 40-protsendise kasvuga, kinnitust leiaks, tähendaks see konteksti paigutatuna ikkagi suhteliselt väikest ohumäära. Võrdluseks: alkoholipruukimisega seondub naistel 300-protsendine ja meestel 800-protsendine psühhoosriski kasv.

Meditsiiniteaduste doktor Mari Järvelaid ütles aastal 2009 Eesti Ekspressile antud intervjuus, et “seni kanepitarvitamisest tekitatud vaimuhäired ei anna Eestis välja üheainsagi psühhiaatri töökoormust.”

Igasugune suitsetamine on ju tervisele kahjulik?
Ravikanepit saab manustada ka suitsetamata, näiteks toidu või joogi sees, tinktuurina või spetsiaalse aurustusaparaadiga (ingl vaporizer). Mitmed ravikanepi manustamisviisid, nt kohtsalvide määrimine nahale või lehtedest valmistatud toorsmuutide joomine kanepieufooriat ei põhjusta.

Miks mitte uurida, millised kanepiürdis leiduvad molekulid on ravitoimelised ja teha neist siis sünteetilisi tablette, mis välistaksid vajaduse taimset päritolu kannabinoidide järele?
Sääraseid ravimeid on mujal maailmas välja töötatud ja need on saanud ka müügiload. Eestis pole ühtegi kannabinoidipõhist ravimit heaks kiidetud. Senine praktika näitab, et sünteetiliste kannabinoidide kõrvalmõjud on sarnased puhtale ravikanepile, mis sisaldab lisaks THC-le ja CBD-le kümneid bioaktiivseid fütokannabinoide; ravimis vaid üht või kaht tüüpi molekulide kasutamise tulemuseks võib paraku olla potentsiaalselt ohtlik ravim, mida erinevalt puhtast ravikanepist on võimalik isegi surmaval määral üleannustada. Eraldi teema on ravikanepitinktuurid nagu Sativex, mis üldjoontes on ravitoimelt võrreldav ravikanepiürdiga.